ประมวลภาพกิจกรรม

9 มิ.ย. 2564 1 รูป

9 มิ.ย. 2564 1 รูป

9 มิ.ย. 2564 1 รูป

2-14 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช

9 มิ.ย. 2564 1 รูป

คุณปิยรัตน์  ดิษฐ์แก้ว บริจาคชุดPPE จำนวน 8 ชุด

9 มิ.ย. 2564 1 รูป

คุณธวัชชัย นุ่นจุ้ย และ คุณภัสรัฐสรณ์  ขวัญเมือง บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท

9 มิ.ย. 2564 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด