สถานะการณ์ COVID-19
ประมวลภาพกิจกรรม

4 พ.ค. 2564 1 รูป

4 พ.ค. 2564 1 รูป

4 พ.ค. 2564 1 รูป

บุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมส่งกำลังใจให้คุณชยานี  สังข์ศรี ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช

3 พ.ค. 2564 1 รูป

ร้านติ่มซำโกฟุก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช มอบชมพู่ทับทิมจันทร์

3 พ.ค. 2564 1 รูป

คุณภาฤดี  งอกไม้ มอบผลไม้ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ในสถานการณ์โควิด-19

3 พ.ค. 2564 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด