ข่าวสำหรับประชาชน
แนะนำบุคลากรใหม่ เดือนสิงหาคม 2565

15 ส.ค. 2565 1 รูป

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย Palliative Care

11 ส.ค. 2565 1 รูป

ไวรัสตับอักเสบ ตรวจรวดเร็ว รักษาได้ทัน หากท่านมีอาการ ตัวเหลือง ตาเหลือง ร่วมกับปวดท้อง ให้รีบติดต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ทันที

20 ก.ค. 2565 1 รูป


ประมวลภาพกิจกรรม
คุณอรษา สุทธิเดช บริจาคเงินจำนวน 500 บาทและผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 2 ห่อ

12 ส.ค. 2565 1 รูป

คุณดรุณี ชนะภัย บริจาคพัดลมจำนวน 2 ตัว

9 ส.ค. 2565 1 รูป

ภญ.ปฐมา วรดี , ทพญ.ปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ และ ทพญ.ปีติพร ธุระเจน บริจาคเงินจำนวน 75,000 บาท

20 ก.ค. 2565 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด