ข่าวสำหรับประชาชน
แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนพฤษภาคม 2565

17 พ.ค. 2565 1 รูป

ขอแสดงความยินดีต่อ คุณวนิดา ทิพย์พืช ในโอกาสเข้ารับรางวัลเป็นผู้อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ทำงานด้านพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลสากล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

12 พ.ค. 2565 1 รูป

ขอแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี2565

12 พ.ค. 2565 1 รูป


ประมวลภาพกิจกรรม
คุณณรงค์ มาแปะ ตัวแทนสถานีรถไฟร่อนพิบูลย์ มอบผักปลอดสารพิษ

15 พ.ค. 2565 1 รูป

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร สท้านภพ บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน , รถเข็นอาบน้ำ จำนวน 1 คัน และผ้าอ้อมผู้ใหญ่

22 เม.ย. 2565 1 รูป

คุณเตือนใจ มาศพิทักษ์ มอบเครื่องพ่นยาจำนวน 1 เครื่อง

22 เม.ย. 2565 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด