สถานะการณ์ COVID-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ประมวลภาพกิจกรรม

23 ก.พ. 2564 1 รูป

22 ก.พ. 2564 1 รูป

17 ก.พ. 2564 1 รูป

คุณไพโรจน์ ดำนากแก้ว  บริจาคพัดลมติดผนัง และ พัดลมติดฝ้าเพดาน จำนวน 10 ตัว มูลค่า 12,598.36 บาท

15 ก.พ. 2564 1 รูป

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ให้การต้อนรับบุคลากรย้ายมาใหม่

12 ก.พ. 2564 1 รูป

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ร่วมกับ สภ.ร่อนพิบูลย์  ฝึกทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน

11 ก.พ. 2564 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด