ประจำจำนวน
7 ธ.ค. 2562116
เดือน ธ.ค.1,438
ปี 256247,008
ดูสถิติย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ห้องยา)

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

เข้าชม 9 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 4 ธ.ค. 2562


ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการของภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด infographic ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ : หนังสือแ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์


เข้าชม 20 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 26 พ.ย. 2562


การบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562

การบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562

เข้าชม 65 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 4 ต.ค. 2562


แจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

แจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เรื่องพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
2. ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวักนครศรีธรรมราช
5. การประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง
6. แนวปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณธต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

เข้าชม 172 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 6 ก.พ. 2562


แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาปึก

แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาปึก

เข้าชม 158 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 6 ก.พ. 2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 รายการ

แบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 รายการ

เข้าชม 19 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 26 พ.ย. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กน-1395 นศ. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กน-1395 นศ. จำนวน 2 รายการ

เข้าชม 7 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ

เข้าชม 25 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 12 พ.ย. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เข้าชม 14 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 12 พ.ย. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้มาตรฐานกรมอนามัย จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้มาตรฐานกรมอนามัย จำนวน 16 รายการ

เข้าชม 24 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 11 พ.ย. 2562

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เข้าชม 133 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 29 พ.ย. 2562


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เข้าชม 84 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 29 พ.ย. 2562


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เข้าชม 247 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2562


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เข้าชม 224 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2562


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
 1. พนักงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 3. ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 4. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เข้าชม 564 ครั้ง | ประกาศเมื่อ 12 พ.ย. 2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญประเพณีสงกรานต์ และรดนำ้ขอพร...

กิจกรรมทำบุญประเพณีสงกรานต์ และรดนำ้ขอพร...

10 เม.ย. 2562 18 รูป

บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 9 คัน 4 มีนาคม 25...

วันที่ 4 มีนาคม 2562 คุณแม่สมใจ-คุณธ...

4 มี.ค 2562 1 รูป

บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบ...

วันที่ 22 มีนาคม 2562 คุณสมจินต์ จ่าง...

22 มี.ค 2562 1 รูป


กองทุนเพื่อสังคม โดยวัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี)     บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
กองทุนเพื่อสังคม โดยวัดร่อนนา (พระแม่เศร...

วันที่ 6 มีนาคม 2562 กองทุนเพื่อสังคม ...

6 มี.ค 2562 1 รูป

คุณสมศรี รัตนบุรี    บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
คุณสมศรี รัตนบุรี บริจาคเงินจำนวน 100...

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คุณสมศรี รัตนบุรี...

6 มี.ค 2562 1 รูป

บริจาคเตียงผู้ป่วย 27 กุมภาพันธ์ 2562
บริจาคเตียงผู้ป่วย 27 กุมภาพันธ์ 2562...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คุณธนาวุฒิ ธน...

27 ก.พ. 2562 1 รูป