สถานะการณ์ COVID-19
ประมวลภาพกิจกรรม

8 เม.ย. 2564 1 รูป

5 เม.ย. 2564 1 รูป

2 เม.ย. 2564 1 รูป

ตัวแทนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาทีมนำด้านวิจัย และนวัตกรรม”

1 เม.ย. 2564 1 รูป

นายแพทย์ศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

31 มี.ค 2564 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

30 มี.ค 2564 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด