ประมวลภาพกิจกรรม

15 ต.ค. 2564 1 รูป

15 ต.ค. 2564 1 รูป

1 ต.ค. 2564 1 รูป

แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

20 ส.ค. 2564 1 รูป

ร้านช่อเกสรฟลาวเวอร์ ตลาดร่อนพิบูลย์ โดยคุณอั้มและคุณโอ บริจาคเพื่อโรงพยาบาลสนาม อ.ร่อนพิบูลย์

28 ก.ค. 2564 1 รูป

คุณจุฑามาศ  ศรีพิชิต บริจาคเงิน 2,000 บาท

28 ก.ค. 2564 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด