15 สิงหาคม 2565 1 รูป

แนะนำบุคลากรใหม่ เดือนสิงหาคม 2565

แนะนำบุคลากรใหม่ เดือนสิงหาคม 2565...

12 สิงหาคม 2565 1 รูป

คุณอรษา สุทธิเดช บริจาคเงินจำนวน 500 บาทและผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 2 ห่อ

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 คุณอรษา สุทธิเดช บริจาคเงินจำนวน 500 บาทและผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 2 ห่อเพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ ...

11 สิงหาคม 2565 1 รูป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย Palliative Care

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย พญ.ดลพร เขียวบรรจง นายแพทย์ชำนาญก...

9 สิงหาคม 2565 1 รูป

คุณดรุณี ชนะภัย บริจาคพัดลมจำนวน 2 ตัว

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณดรุณี ชนะภัย บริจาคพัดลมจำนวน 2 ตัว เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณปารวี รองพินิจ เภสัชกรชำนาญการ...

20 กรกฎาคม 2565 1 รูป

ไวรัสตับอักเสบ ตรวจรวดเร็ว รักษาได้ทัน หากท่านมีอาการ ตัวเหลือง ตาเหลือง ร่วมกับปวดท้อง ให้รีบติดต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ทันที

ไวรัสตับอักเสบ ตรวจรวดเร็ว รักษาได้ทัน หากท่านมีอาการ ตัวเหลือง ตาเหลือง ร่วมกับปวดท้อง ให้รีบติดต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ทันที...

20 กรกฎาคม 2565 1 รูป

ภญ.ปฐมา วรดี , ทพญ.ปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ และ ทพญ.ปีติพร ธุระเจน บริจาคเงินจำนวน 75,000 บาท

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ภญ.ปฐมา วรดี , ทพญ.ปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ และ ทพญ.ปีติพร ธุระเจน บริจาคเงินจำนวน 75,000 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องชั่งน...

5 กรกฎาคม 2565 5 รูป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล หมอชวนวิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล หมอชวนวิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2022 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ...

5 กรกฎาคม 2565 1 รูป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล หมอชวนวิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล หมอชวนวิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2022 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ...

5 กรกฎาคม 2565 1 รูป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล หมอชวนวิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล หมอชวนวิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2022 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ...

5 กรกฎาคม 2565 1 รูป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล หมอชวนวิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล หมอชวนวิ่ง ร่อนพิบูลย์มินิมาราธอน 2022 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ...

28 มิถุนายน 2565 1 รูป

ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2565...

27 มิถุนายน 2565 1 รูป

คุณฐานันดร พรหมทิพย์ บริจาครถเข็นนั่งจำนวน 1 คัน และ โถสุขภัณฑ์เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุด

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 คุณฐานันดร พรหมทิพย์ บริจาครถเข็นนั่งจำนวน 1 คัน และ โถสุขภัณฑ์เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุด เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ใ...