10 เมษายน 2562 18 รูป

กิจกรรมทำบุญประเพณีสงกรานต์ และรดนำ้ขอพร

กิจกรรมทำบุญประเพณีสงกรานต์ และรดนำ้ขอพร...

4 มีนาคม 2562 1 รูป

บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 9 คัน 4 มีนาคม 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 คุณแม่สมใจ-คุณธนัญญา หมกเจริญ บริจาครถเข็นนั่ง มูลค่า 35,000 บาท จำนวน 9 คัน ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพ...

22 มีนาคม 2562 1 รูป

บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

วันที่ 22 มีนาคม 2562 คุณสมจินต์ จ่างทอง บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพท...

6 มีนาคม 2562 1 รูป

กองทุนเพื่อสังคม โดยวัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

วันที่ 6 มีนาคม 2562 กองทุนเพื่อสังคม โดยวัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบ...

6 มีนาคม 2562 1 รูป

คุณสมศรี รัตนบุรี บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คุณสมศรี รัตนบุรี บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพทย์ธ...

27 กุมภาพันธ์ 2562 1 รูป

บริจาคเตียงผู้ป่วย 27 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คุณธนาวุฒิ ธนิตยวงศ์ ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ 74 บริจาคเตียงผู้ป่วยมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 ชุด ...

22 กุมภาพันธ์ 2562 16 รูป

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาพฤติกรรมบริการที่คาดหวัง เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอร่อนพิบูลย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านสวนช่องเขา รีสอร์ท...

21 กุมภาพันธ์ 2562 16 รูป

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาพฤติกรรมบริการที่คาดหวัง เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอร่อนพิบูลย์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านสวนช่องเขา รีสอร์ท...

13 กุมภาพันธ์ 2562 1 รูป

" when east meet west เมื่อนักปฎิบัติกับนักทฤษฎี จับมือกัน-เปลี่ยน-ร่อนพิบูลย์ " มีคนบอกว่า ถ้าต้องการเดินเร็ว ให้เดินคนเดียว แต่ถ้...

1 กุมภาพันธ์ 2562 1 รูป

" ยาใจ " โดย นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผอ.รพ.ร่อนพิบูลย์

" ยาใจ " ด้วยวันวัยที่ล่วงเลยมานาน จึงเป็นที่แน่นอนว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคทางกายประจำตัวมากบ้างน้อยบ้างตามแต่กรรมในอดีตของแต่ละท่า...

22 มีนาคม 2561 4 รูป

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช...

22 มีนาคม 2561 1 รูป

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเอดส์

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเอดส์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช...