25 พฤษภาคม 2566 1 รูป

รับการประเมินไขว้คุณภาพทางการพยาบาล (Quality Assurance : QA)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คุณยุภาวดี จิยิพ...

25 พฤษภาคม 2566 1 รูป

ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม จ.นครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มอบหมายทันตแพทย์หญิงปาจรีย์ ปัญจะสุ...

24 พฤษภาคม 2566 1 รูป

โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างานแก่กลุ่มผู้นำเครือข่ายสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างานแก่กลุ่มผู้นำเครือข่า...

23 พฤษภาคม 2566 1 รูป

โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างาน

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างาน แก่กลุ่มผู้นำเครือ...

18 พฤษภาคม 2566 1 รูป

คุณเพียร คงผอม บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณเพียร คงผอม บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารใหม่ โดยมีคุณรัตน์จิรา เทพ...

18 พฤษภาคม 2566 1 รูป

คุณกี่ แซ่หยั่ง , คุณรื่นฤดี ทองพูลศรี และ ด.ญ.ศุทธนุช รัตนพลที บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณกี่ แซ่หยั่ง , คุณรื่นฤดี ทองพูลศรี และ ด.ญ.ศุทธนุช รัตนพลที บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 1 เคร...

16 พฤษภาคม 2566 1 รูป

บริษัทเธียรทราเวลแอนด์เซอร์วิสจำกัด บริจาคน้ำดื่มจำนวน 65 โหล

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บริษัทเธียรทราเวลแอนด์เซอร์วิสจำกัด บริจาคน้ำดื่มจำนวน 65 โหล เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณส...

16 พฤษภาคม 2566 1 รูป

ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าศาลา

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางปารวี รองพินิจ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นำทีมบุคลากรแพทย์แผนไทย ศึกษ...

12 พฤษภาคม 2566 1 รูป

ผู้ใหญ่เชิงชาย มีขวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลควนพัง บริจาคผลไม้

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ใหญ่เชิงชาย มีขวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลควนพัง บริจาคผลไม้เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณวิภ...

12 พฤษภาคม 2566 1 รูป

ตัวแทนกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมตรวจสุขภาพเด็กเล็ก และ ฝึกอสม.เชี่ยวชาญทันตสุขภาพในการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณสรณ์พสุคุณ กัณห์อุไร , คุณสุภาภรณ์ แก้วมณี และ คุณจารุ ชูคำ ตัวแทนกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมตร...

11 พฤษภาคม 2566 1 รูป

เปิดห้องผ่าตัดและรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์จัดพิธีเปิดห้องผ่าตัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากองค์...

9 พฤษภาคม 2566 1 รูป

แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566...