29 กรกฎาคม 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณสาธิต กลิ่นภักดี บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมี นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนว...

29 กรกฎาคม 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณชอุ่ม อุ่นจิตต์ บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมี นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยก...

28 กรกฎาคม 2563 1 รูป

ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มอบหมาย นายสยาม รามคล้าย รองผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นตั...

28 กรกฎาคม 2563 1 รูป

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมลงนามถวายพระพร...

25 กรกฎาคม 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณวาณี วูวงศ์ บริษัท จ.วินิต จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนา โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีทันตแพท...

24 กรกฎาคม 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณสุรเชษฐ์ พิบูลย์ และตัวแทน คุณพ่อสมพาส พิบูลย์ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมี นาย...

24 กรกฎาคม 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณสุเพียร ศรีวิจิตร (บุญชู) บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มอบผ่านว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษ...

24 กรกฎาคม 2563 1 รูป

โรงเรียนต้นแบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID – 19

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอร่อนพิบูลย์ นำทีมโดย ปลัดอำเภอร่อนพิบูลย์ , สาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ ...

23 กรกฎาคม 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ร้านรุ่งเรืองสแตนเลส ทุ่งสง ให้ความอนุเคราะห์ เชื่อมฐานเปลนอนรถรีเฟอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์อ...

23 กรกฎาคม 2563 1 รูป

ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนม พรรษาในหลวงรัชการที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนม พรรษาในหลวงรัชการที่ 10 ภายในโรงพยาบาลร่...

22 กรกฎาคม 2563 1 รูป

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีมประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงพยาบาลเพื่อการเยียวยา เนื่...

21 กรกฎาคม 2563 1 รูป

รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์ สุขภาพดี

รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์ สุขภาพดี วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. รวมพลังชาวรพ.ร่อนพิบูลย์ในการปรับภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิ...