9 กันยายน 2564 1 รูป

ประกาศฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศฉีดวัคซีนโควิด-19...

16 กรกฎาคม 2564 1 รูป

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ มอบชุดอาหารกลางวันจากMK จำนวน 200 ชุด ขนมเค้กโกไข่ จำนวน 200 ชิ้น และ น้ำดื่ม จำนวน 100 โหล

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ มอบชุดอาหารกลางวันจากMK จำนวน 200 ชุด ขนมเค้กโกไข่ จำนวน 200 ชิ้น และ น้ำดื...

14 กรกฎาคม 2564 1 รูป

แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 1.แพทย์หญิงกนกพิชญ์ ชูประจง สูตินรีแพทย์ 2.แพทย์หญิงวันทิพย์ แสงธรรมวรคุณ ...

14 กรกฎาคม 2564 1 รูป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธา บริจาคหม้อหุงข้าวขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ใบ

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธา บริจาคหม้อหุงข้าวขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ใบ เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์...

14 กรกฎาคม 2564 1 รูป

บ้านเค้ก MOM MADE มอบขนมปังเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ในสถานการณ์โควิด-19

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บ้านเค้ก MOM MADE มอบขนมปังเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านคุณก...

13 กรกฎาคม 2564 1 รูป

คุณวิลัยลักษณ์ ทองจำรัส และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,500 บาท

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คุณวิลัยลักษณ์ ทองจำรัส และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,500 บาท แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ผ่านคุณธีระเดช พงศาปาน เพ...

7 กรกฎาคม 2564 1 รูป

คุณแม่สมใจ และ คุณธนัญญา หมกเจริญ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 คุณแม่สมใจ และ คุณธนัญญา หมกเจริญ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีนา...

7 กรกฎาคม 2564 1 รูป

บริษัท ศิลาอารี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 บริษัท ศิลาอารี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เพื่อต้านภัยโควิด-19 ...

6 กรกฎาคม 2564 1 รูป

คุณณรงค์ มาแปะ คุณสำเริง มาแปะ คุณพรชัย พรมแก้ว และ คุณนฤพงศ์ เกลี้ยงบัวคง มอบผักสวนครัว และชาดอกดาวเรือง

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 คุณณรงค์ มาแปะ คุณสำเริง มาแปะ คุณพรชัย พรมแก้ว และ คุณนฤพงศ์ เกลี้ยงบัวคง มอบผักสวนครัว และชาดอกดาวเรือง ผลผลิตจากโครง...

6 กรกฎาคม 2564 1 รูป

คุณปฐมพร รัตนวิเชียร บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 คุณปฐมพร รัตนวิเชียร บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เพื่อต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญ...

29 มิถุนายน 2564 1 รูป

คุณนุชนาฎ เพชรทองเรือง และ คุณจุฑารัตน์ กมัณฑา มอบ ข้าววหมกไก่ จำนวน 150 กล่อง ขนมเหนียว จำนวน 150 กล่อง และ น้ำดื่ม จำนวน 15 โหล

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณนุชนาฎ เพชรทองเรือง และ คุณจุฑารัตน์ กมัณฑา มอบ ข้าววหมกไก่ จำนวน 150 กล่อง ขนมเหนียว จำนวน 150 กล่อง และ น้ำ...

25 มิถุนายน 2564 1 รูป

คุณเกรียงศักดิ์ ศรีสระ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมอนยางพารา จำนวน 50 ใบ

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณเกรียงศักดิ์ ศรีสระ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมอนยางพารา จำนวน 50 ...