13 กุมภาพันธ์ 2562 1 รูป

" when east meet west เมื่อนักปฎิบัติกับนักทฤษฎี จับมือกัน-เปลี่ยน-ร่อนพิบูลย์ " มีคนบอกว่า ถ้าต้องการเดินเร็ว ให้เดินคนเดียว แต่ถ้...

1 กุมภาพันธ์ 2562 1 รูป

" ยาใจ " โดย นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผอ.รพ.ร่อนพิบูลย์

" ยาใจ " ด้วยวันวัยที่ล่วงเลยมานาน จึงเป็นที่แน่นอนว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคทางกายประจำตัวมากบ้างน้อยบ้างตามแต่กรรมในอดีตของแต่ละท่า...

22 มีนาคม 2561 4 รูป

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช...

22 มีนาคม 2561 1 รูป

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเอดส์

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเอดส์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช...

22 มีนาคม 2561 5 รูป

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาล/อบต.ร่อนลงติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ที่ยังมีอาการต่อเนื่อง

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาล/อบต.ร่อนลงติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ที่ยังมีอาการต่อเนื่อ ทั้งนี้เพื่...

20 มีนาคม 2561 11 รูป

วัน อสม. แห่งชาติ อ.ร่อนพิบูลย์

กิจกรรม อสม.พลังสร้างสุขภาพ วัน อสม.แห่งชาติ ณ ศาลาประชาคม อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ...

10 มีนาคม 2561 3 รูป

ออกให้ความรู้ ม.2

ออกให้ความรู้ประชาชนหมู่ที่ 2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช...

27 กุมภาพันธ์ 2561 4 รูป

ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงโม่หิน

ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงโม่หิน ประจำปี 2561...

8 มกราคม 2561 4 รูป

จุดคัดแยกผู้ป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

การให้บริการบริเวณจุดคัดแยกผู้ป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์...

17 มกราคม 2561 3 รูป

จุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม

จุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ผู้มารับบริการสามารถติดต่อสอบถาม ได้ 24 ชั่วโมง...

15 มกราคม 2561 3 รูป

กิจกรรมจัดนิทรรศการให้สุขศึกษา

กิจกรรมจัดนิทรรศการให้สุขศึกษา แก่นักเรียน...

14 ธันวาคม 2560 3 รูป

ออกสอบสวนโรคฉี่หนู

ออกสอบสวนโรคฉี่หนู หมู่ที่6 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช...