ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณสุภเวช อยู่คง และคณะร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณสุภเวช อยู่คง , คุณสุทัศ เทพพานิช , คุณธนาวุธ จินโนวาส , คุณเรวัต สิงห์รัตน์ , คุณวรรณี สืบสาย , คุณทินกร ชูแก้ว ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ

30 ธันวาคม 2564 1 รูป

image