ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณถนอม คีรีวงศ์ บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 คุณถนอม คีรีวงศ์ บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

4 มกราคม 2565 1 รูป

image