ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนพฤษภาคม 2565 สำหรับผู้มีนัดเดิมและผู้ที่ต้องการรับวัคซีนโดยไม่มีนัด สามารถมารับบริการได้ในวันต่อไปนี้

18 พฤษภาคม 2565 1 รูป

image