ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ขอแสดงความยินดีต่อ คุณวนิดา ทิพย์พืช ในโอกาสเข้ารับรางวัลเป็นผู้อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ทำงานด้านพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลสากล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ขอแสดงความยินดีต่อ คุณวนิดา ทิพย์พืช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในโอกาสเข้ารับรางวัลเป็นผู้อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ทำงานด้านพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลสากล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

12 พฤษภาคม 2565 1 รูป

image