ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ขอแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ขอแสดงความยินดีต่อ คุณยุภาวดี จิยิพงศ์, คุณจรีรัตน์ มัชฌิมวงศ์, คุณมณฑา กำลังเกื้อ คุณกุสุมา ชิ้นพงค์ และ คุณสุชาวดี เสนาสนะ ในโอกาสเข้ารับรางวัล เป็นพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นจากการปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องในวันพยาบาลสากล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 256

12 พฤษภาคม 2565 1 รูป

image