ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ โดยขอรับคำปรึกษาได้ที่คลินิกแพทย์แผนไทย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

30 พฤษภาคม 2565 1 รูป

image