ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1-4 เดือนมิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1-4 เดือนมิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

31 พฤษภาคม 2565 1 รูป

image