ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณชุลีพร เปี่ยมสง่ากุล และครอบครัวคุณพ่อแมง บุญวงศ์แก้ว บริจาครถเข็นผู้ป่วยจำนวน 4 คัน

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 คุณชุลีพร เปี่ยมสง่ากุล และครอบครัวคุณพ่อแมง บุญวงศ์แก้ว บริจาครถเข็นผู้ป่วยจำนวน 4 คัน เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ

7 มิถุนายน 2565 1 รูป

image