ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2565

28 มิถุนายน 2565 1 รูป

image