ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ทันตแพทย์หญิงปีติพร ธุระเจน บริจาคเสาน้ำเกลือ

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ทันตแพทย์หญิงปีติพร ธุระเจน บริจาคเสาน้ำเกลือเพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

14 กันยายน 2565 1 รูป

image