ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณประทีบ มากหลาย บริจาควอร์คเกอร์ช่วยเดิน จำนวน 1 ชิ้น

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 คุณประทีบ มากหลาย บริจาควอร์คเกอร์ช่วยเดิน จำนวน 1 ชิ้น เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณศรินทิพย์ ศิริ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินชำนาญงาน เป็นผู้รับมอบ

10 มกราคม 2566 1 รูป

image