ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2565 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หมู่11 บ้านห้วยไม้แก่น ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อติดตามอาการเปลี่ยนแปลงทางจิต และติดตามการกินยาต่อเนื่อง รวมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยในการฟื้นฟูสุขภาพจิต

13 มกราคม 2566 1 รูป

image