ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

จัดมหกรรมวิชาการ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการสำหรับบุคลากร

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์จัดมหกรรมวิชาการ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการสำหรับบุคลากร ในวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะสรพ. และ ผลการพัฒนาหน่วยบริการตามมาตรฐาน HA จากทีมคุณภาพทุกทีม โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์เติมเต็มองค์ความรู้แก่บุคลากร

1 มีนาคม 2566 1 รูป

image