ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณสนิท นิติประพันธ์ บริจาคน้ำดื่มชนิดแก้วจำนวน 10 แพ็ค

วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณสนิท นิติประพันธ์ บริจาคน้ำดื่มชนิดแก้วจำนวน 10 แพ็ค เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณสยาม รามคล้าย รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

11 มีนาคม 2566 1 รูป

image