ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บริษัทเธียรทราเวลแอนด์เซอร์วิสจำกัด บริจาคน้ำดื่มจำนวน 65 โหล

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บริษัทเธียรทราเวลแอนด์เซอร์วิสจำกัด บริจาคน้ำดื่มจำนวน 65 โหล เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณสุภเวช อยู่คง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

16 พฤษภาคม 2566 1 รูป

image