ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณเพียร คงผอม บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณเพียร คงผอม บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารใหม่ โดยมีคุณรัตน์จิรา เทพชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

18 พฤษภาคม 2566 1 รูป

image