ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณกี่ แซ่หยั่ง , คุณรื่นฤดี ทองพูลศรี และ ด.ญ.ศุทธนุช รัตนพลที บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณกี่ แซ่หยั่ง , คุณรื่นฤดี ทองพูลศรี และ ด.ญ.ศุทธนุช รัตนพลที บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่แผนกกายภาพบำบัด โดยมีคุณโชติกา จิระพงษธร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ

18 พฤษภาคม 2566 1 รูป

image