ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม จ.นครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มอบหมายทันตแพทย์หญิงปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการด้านส่งเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม จ.นครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 2 โดยมี นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นประธานในพิธี ร่วมให้โอวาท พูดคุยให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หมวดสนามยิงปืน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

25 พฤษภาคม 2566 1 รูป

image