ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ออกให้ความรู้ ม.2

ออกให้ความรู้ประชาชนหมู่ที่ 2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

10 มีนาคม 2561 3 รูป

image
image
image