ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

22 มีนาคม 2561 4 รูป

image
image
image
image