ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเอดส์

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเอดส์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

22 มีนาคม 2561 1 รูป

image