ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

วัน อสม. แห่งชาติ อ.ร่อนพิบูลย์

กิจกรรม อสม.พลังสร้างสุขภาพ วัน อสม.แห่งชาติ ณ ศาลาประชาคม อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

20 มีนาคม 2561 11 รูป

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image