ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มไม้จิ้มฟันกู้โลก มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 40 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ คงปาน เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

18 พฤษภาคม 2563 1 รูป

image