ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาล/อบต.ร่อนลงติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ที่ยังมีอาการต่อเนื่อง

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาล/อบต.ร่อนลงติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ที่ยังมีอาการต่อเนื่อ ทั้งนี้เพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและฝ่ายปกครองรวมถึงตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้อง

22 มีนาคม 2561 5 รูป

image
image
image
image
image