ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณวาณี วูวงศ์ บริษัท จ.วินิต จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนา โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป สูตรบาคาร่า

25 กรกฎาคม 2563 1 รูป

image