ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ นายอำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฟุตบอล

28 กรกฎาคม 2563 1 รูป

image