ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณสาธิต กลิ่นภักดี บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมี นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป สล็อต

29 กรกฎาคม 2563 1 รูป

image