ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาพฤติกรรมบริการที่คาดหวัง เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอร่อนพิบูลย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านสวนช่องเขา รีสอร์ท

22 กุมภาพันธ์ 2562 16 รูป

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image