ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

เปิดศูนย์ภาวะฉุกเฉิน

เปิดศูนย์ภาวะฉุกเฉิน

3 ธันวาคม 2563 1 รูป

image