ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม

กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม

7 ธันวาคม 2563 1 รูป

image