ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ดร.อธิวัฒน์ ธนพัฒน์ธัญโชติ บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว

ดร.อธิวัฒน์ ธนพัฒน์ธัญโชติ บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว ให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

10 กุมภาพันธ์ 2564 1 รูป

image