ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ให้การต้อนรับบุคลากรย้ายมาใหม่

นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคุณวิภา ละม้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะบุคลากรโรงพยาบาลพิปูน ณ ห้องประชุมพีระ คงทอง ดรงพยาบาลร่อนพิบุลย์ เนื่องในโอกาสที่คุณวิภา ละม้าย ย้ายมาปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

12 กุมภาพันธ์ 2564 1 รูป

image