ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณไพโรจน์ ดำนากแก้ว บริจาคพัดลมติดผนัง และ พัดลมติดฝ้าเพดาน จำนวน 10 ตัว มูลค่า 12,598.36 บาท

คุณไพโรจน์ ดำนากแก้ว บริจาคพัดลมติดผนัง และ พัดลมติดฝ้าเพดาน จำนวน 10 ตัว มูลค่า 12,598.36 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เพื่อใช้ติดตั้งในอาคารผู้ป่วยในโดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

15 กุมภาพันธ์ 2564 1 รูป

image