ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมกับ สภ.ร่อนพิบูลย์ ฝึกทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมกับ สภ.ร่อนพิบูลย์ ฝึกทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข

11 กุมภาพันธ์ 2564 1 รูป

image