ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุ่มเสี่ยง

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงานขับรถขนส่งสินค้า กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง และกลุ่มประชาชนที่พบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 37 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้ง 37 ราย

17 กุมภาพันธ์ 2564 1 รูป

image