ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และตัวแทนชุมชน ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

บุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และตัวแทนชุมชน ร่วมต้อนรับนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และ คุณยุภาวดี จิยิพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ณ ห้องประชุมพีระ คงทอง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

22 กุมภาพันธ์ 2564 1 รูป

image