ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

กิจกรรมทำบุญประเพณีสงกรานต์ และรดนำ้ขอพร

กิจกรรมทำบุญประเพณีสงกรานต์ และรดนำ้ขอพร

10 เมษายน 2562 19 รูป

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image