ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์ สุขภาพดี

นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกับ นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ได้ทำความสะอาดทั้งอำเภอ ร่อนพิบูลย์ เพื่อให้คนในอำเภอร่อนพิบูลยเพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

10 มีนาคม 2563 1 รูป

image