ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์ สุขภาพดี

วัน จันทร์ ที่ 2 มีนาคม นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ได้จัดการประชุมชี้แจงสถานการณ์ “COVID-19” โดยมีเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลและ เครือข่ายโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ณ ห้องประชุมพีระ

2 มีนาคม 2563 1 รูป

image