ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA จากอาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ขอไพบูลย์ โดยมี นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมสำรวจ ผลการเยี่ยมสำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20 กุมภาพันธ์ 2563 1 รูป

image