ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

รวมพลังกลุ่มเหมืองหิน-โรงโม่หิน เพื่อคนร่อนพิบูลย์สุขภาพดี

การประสานความร่วมมือของท่าน สส.ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล ร่อนพิบูลย์ กลุ่มเหมืองหิน-โรงโม่หินอำเภอร่อนพิบูลย์ มอบเงินเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์โดยมี นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์เป็นผู้รับมอบเงินเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จำนวนรวม 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด มอบเงินสดจำนวน 100,000 บาท พร้อมดินเพื่อถมสระน้ำในโรงพยาบาลเพื่อปรับเป็นที่จอดรถผู้มารับบริการ ประมาณ 3,000 ลบ.ม. 2.บริษัท ศิลาอารี จำกัด มอบเงินสดจำนวน 100,000 บาท 3.ห้างหุ้นส่วน จำกัด วังศิลา มอบเงินสดจำนวน 100,000 บาท 4.เหมืองหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ และ โรงโม่หิน บริษัท นครรัตนศิลา จำกัด มอบเงินสด 200,000 บาท โดยมี คุณณรงค์ สุทธิภักดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการ คุณกนกพร เดชเดโช ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเงินบริจาค จากกลุ่มเหมืองหิน-โรงโม่หิน ในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวร่อนพิบูลย์และอำเภอใกล้เคียงที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบคุณ กลุ่มเหมืองหิน-โรงโม่หิน(บจ.มานะศิลา 2537 บจ.ศิลาอารี หจก.นครรัตนะศิลา หจก.วังศิลา เหมืองหิน หจก ชุติวรรณ และ โรงโม่หิน บจ.นครรัตนศิลา) เป็นอย่างสูง ที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดบริการด้านสุขภาพที่ดีและยั่งยืน ขอบคุณ ท่าน สส.ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอร่อนพิบูลย์ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ที่ช่วยประสานความร่วมมือกับกลุ่มเหมืองหิน-โรงโม่หิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

16 กุมภาพันธ์ 2563 1 รูป

image