ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

Power of giving, Power of happiness วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 คุณแม่สมใจ - คุณธนัญญา หมกเจริญ และครอบครัว มอบตู้เย็นขนาด 15คิว เพื่อใช้บริการผู้ป่วยห้อง Emergencyโดยมี นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบของ ทางโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

28 กุมภาพันธ์ 2563 1 รูป

image