ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะ ให้กำลังใจและมอบสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะ ให้กำลังใจและมอบสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่1 โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ พร้อมนายวารินทร์ นุ่มนวล สาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับและชี้แจงขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

9 มิถุนายน 2564 1 รูป

image