ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณธวัชชัย นุ่นจุ้ย และ คุณภัสรัฐสรณ์ ขวัญเมือง บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณธวัชชัย นุ่นจุ้ย และ คุณภัสรัฐสรณ์ ขวัญเมือง บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

9 มิถุนายน 2564 1 รูป

image