ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณแม่สมใจ และ คุณธนัญญา หมกเจริญ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 คุณแม่สมใจ และ คุณธนัญญา หมกเจริญ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

7 กรกฎาคม 2564 1 รูป

image