ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 1.แพทย์หญิงกนกพิชญ์ ชูประจง สูตินรีแพทย์ 2.แพทย์หญิงวันทิพย์ แสงธรรมวรคุณ กุมารแพทย์

14 กรกฎาคม 2564 1 รูป

image