ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณจุฑามาศ ศรีพิชิต บริจาคเงิน 2,000 บาท

วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คุณจุฑามาศ ศรีพิชิต บริจาคเงิน 2,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

28 กรกฎาคม 2564 1 รูป

image