หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

เมษายน 2563
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 4 เม.ย. 2563
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
126 4 เม.ย. 2563
15:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 4 เม.ย. 2563 4 เม.ย. 2563 16:50 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
124 4 เม.ย. 2563
14:45 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 4 เม.ย. 2563 4 เม.ย. 2563 16:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
123 4 เม.ย. 2563
10:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 4 เม.ย. 2563 4 เม.ย. 2563 11:45 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
118 4 เม.ย. 2563
07:15 น.
ม.15 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลญ์ จ.นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 4 เม.ย. 2563 4 เม.ย. 2563 07:48 น. รอหัวหน้าอนุญาติ

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์