หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

มกราคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2564
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
2616 27 ม.ค. 2564
07:45 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 27 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 09:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2611 22 ก.พ. 2564
19:20 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 26 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564 20:20 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2558 27 ม.ค. 2564
08:30 น.
นิเทศงาน รพ.สต.บ้านขุนพัง ถลุงทอง ผู้ข้อใช้ รัตนภรณ์ ทองทิพย์ เมื่อ 19 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 16:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2539 16 มิ.ย. 2564
20:10 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 17 ม.ค. 2564 16 ม.ค. 2564 21:32 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2535 16 มี.ค 2564
12:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 16 ม.ค. 2564 16 ม.ค. 2564 13:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2514 12 ก.พ. 2564
23:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 14 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 00:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2510 14 มี.ค 2564
01:45 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 03:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2461 8 ก.พ. 2564
16:00 น.
ในอำเภอร่อนพิบุลย์ ผู้ข้อใช้ ธนวัฒน์ ขุนทอง เมื่อ 7 ม.ค. 2564 8 ม.ค. 2564 20:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
2449 5 มี.ค 2564
23:15 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 00:39 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2383 28 พ.ค. 2564
09:00 น.
รพ สต ทำเนียบ ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 10:30 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
2250 12 มี.ค 2564
16:35 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 12 ธ.ค. 2563 12 ธ.ค. 2563 18:19 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2198 6 มี.ค 2564
16:45 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 7 ธ.ค. 2563 6 ธ.ค. 2563 18:25 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
2162 2 ก.พ. 2564
15:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 2 ธ.ค. 2563 2 ธ.ค. 2563 18:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1863 28 ม.ค. 2564
13:00 น.
อบต ควนชุม ผู้ข้อใช้ อุมาภรณ์ ไทรสุวรรณ เมื่อ 28 ต.ค. 2563 28 ต.ค. 2563 16:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. อณิทานต์ ศรทอง
โดย รถกระบะ [กล-650]
1430 6 ก.ย. 2564
17:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 6 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 19:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. วุฒิชัย สินศักศรี
โดย รถพยาบาล [กน-1395]
1297 19 มี.ค 2564
12:30 น.
รพ สต ทำเนียบ ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 20 ส.ค. 2563 19 ส.ค. 2563 15:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]
890 4 ก.พ. 2564
09:00 น.
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหมู่้บ้าน เทศบาลชุมชนตลาดใหม่ , เขาน้อย ผู้ข้อใช้ ปรีดา ชินประพันธ์ เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 4 ก.ย. 2563 12:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. อณิทานต์ ศรทอง
โดย รถพยาบาล [40-0365]

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์