หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

ตุลาคม 2563
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
1851 26 ต.ค. 2563
13:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 26 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563 14:15 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1806 18 พ.ย. 2563
01:23 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 19 ต.ค. 2563 18 ต.ค. 2563 02:23 น. อนุมัติแล้ว พขร. สุธา สุขเรือง
โดย รถพยาบาล [กน-1395]
1790 16 ธ.ค. 2563
16:30 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 17 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 17:15 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1784 14 พ.ย. 2563
21:10 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 15 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 22:20 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
1744 11 พ.ย. 2563
19:30 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 12 ต.ค. 2563 11 ต.ค. 2563 20:45 น. อนุมัติแล้ว พขร. สมบัติ หมายสุข
โดย รถพยาบาล [กน-1395]
1719 7 พ.ย. 2563
18:40 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 8 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563 19:50 น. อนุมัติแล้ว พขร. วุฒิชัย สินศักศรี
โดย รถพยาบาล [กร-3537]
1632 28 ต.ค. 2563
09:30 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 30 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563 11:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. วุฒิชัย สินศักศรี
โดย รถพยาบาล [กย-7679]
1598 28 พ.ย. 2563
14:00 น.
ศสม. ผู้ข้อใช้ อมรรัตน์ แก้วกับเพชร เมื่อ 24 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563 15:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. อณิทานต์ ศรทอง
โดย รถกระบะ [นข-1568]
1487 11 พ.ย. 2563
15:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ ยุทธศิลป์ อินทเรือง เมื่อ 14 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563 16:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. ยุทธศิลป์ อินทเรือง
โดย รถพยาบาล [กร-3537]
1472 12 ม.ค. 2564
15:30 น.
โรงพยาบาลมหาราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 12 ก.ย. 2563 12 ก.ย. 2563 04:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. สุธา สุขเรือง
โดย รถพยาบาล [กร-3537]
1430 6 ก.ย. 2564
17:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 6 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 19:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. วุฒิชัย สินศักศรี
โดย รถพยาบาล [กน-1395]
1323 22 ธ.ค. 2563
08:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 23 ส.ค. 2563 22 ส.ค. 2563 09:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. สุธา สุขเรือง
โดย รถพยาบาล [กย-7679]
1297 19 มี.ค 2564
12:30 น.
รพ สต ทำเนียบ ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 20 ส.ค. 2563 19 ส.ค. 2563 15:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]
1205 7 พ.ย. 2563
20:30 น.
บ้านม่วงงาม ม.9 ต.ร่อนฯ อ.ร่อนฯ จ.นครศรีฯ ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 8 ส.ค. 2563 7 ส.ค. 2563 20:45 น. อนุมัติแล้ว พขร. สมบัติ หมายสุข
โดย รถพยาบาล [กร-3537]
890 4 ก.พ. 2564
09:00 น.
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหมู่้บ้าน เทศบาลชุมชนตลาดใหม่ , เขาน้อย ผู้ข้อใช้ ปรีดา ชินประพันธ์ เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 4 ก.ย. 2563 12:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. อณิทานต์ ศรทอง
โดย รถพยาบาล [40-0365]
791 17 ม.ค. 2564
13:30 น.
ตรวจโรงน้ำในเขต ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 18 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 16:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]
695 6 พ.ย. 2563
13:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ ยุทธศิลป์ อินทเรือง เมื่อ 6 มิ.ย. 2563 6 มิ.ย. 2563 14:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ยุทธศิลป์ อินทเรือง
โดย รถพยาบาล [กร-3537]

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์