หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

มิถุนายน 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2564
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
3526 3 ก.ค. 2564
16:00 น.
ร.พ.สิชล ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 16 พ.ค. 2564 3 พ.ค. 2564 21:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3440 3 ก.ค. 2564
22:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ อณิทานต์ ศรทอง เมื่อ 4 พ.ค. 2564 3 พ.ค. 2564 23:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3360 16 ก.ค. 2564
13:30 น.
สสจ ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 26 เม.ย. 2564 16 เม.ย. 2564 16:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3359 19 ก.ค. 2564
13:30 น.
สสอ ทุ่งสง ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 26 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564 15:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3310 19 มิ.ย. 2564
00:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช-แลปโควิด ผู้ข้อใช้ อณิทานต์ ศรทอง เมื่อ 20 เม.ย. 2564 19 มี.ค 2564 21:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3306 18 ก.ค. 2564
19:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2564 20:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3256 13 ม.ค. 2565
09:40 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 13 เม.ย. 2564 13 เม.ย. 2564 11:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3210 7 ส.ค. 2564
07:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 7 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2564 09:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2870 18 มิ.ย. 2564
13:40 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 1 มี.ค 2564 18 มี.ค 2564 16:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
2752 12 ก.ค. 2564
11:00 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ อณิทานต์ ศรทอง เมื่อ 15 ก.พ. 2564 12 ก.พ. 2564 00:20 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
2678 11 ก.ย. 2564
14:00 น.
รับเครี่องตรวจจอประสาทตา จาก สสจ นครศรีธรรมราช มา รพ ร่อนพิบูลย์ ผู้ข้อใช้ ดวงฤดี ชมประคต เมื่อ 3 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2564 16:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1430 6 ก.ย. 2564
17:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 6 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 19:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. วุฒิชัย สินศักศรี
โดย รถพยาบาล [กน-1395]

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์