หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

มิถุนายน 2563
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2563
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
697 6 มิ.ย. 2563
17:30 น.
บ้านควนรุย ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ ผู้ข้อใช้ ยุทธศิลป์ อินทเรือง เมื่อ 6 มิ.ย. 2563 6 มิ.ย. 2563 18:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
696 6 มิ.ย. 2563
16:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ ยุทธศิลป์ อินทเรือง เมื่อ 6 มิ.ย. 2563 6 มิ.ย. 2563 17:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
695 6 พ.ย. 2563
13:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ ยุทธศิลป์ อินทเรือง เมื่อ 6 มิ.ย. 2563 6 มิ.ย. 2563 14:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
628 30 มิ.ย. 2563
19:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 30 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2563 20:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
617 28 มิ.ย. 2563
09:00 น.
สสจ ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 29 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 18:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
616 29 มิ.ย. 2563
08:30 น.
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ จิรารัตน์ โกสัยพัฒ เมื่อ 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 11:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
510 14 มิ.ย. 2563
02:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ ยุทธศิลป์ อินทเรือง เมื่อ 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 04:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
495 6 มิ.ย. 2563
08:30 น.
ตรวจสถานพยาบาลประจำปี2563 อำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้ข้อใช้ ธนวัฒน์ ขุนทอง เมื่อ 13 พ.ค. 2563 6 มิ.ย. 2563 16:30 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์